All Images Header

Zeer geslaagd 3-partijen BIM event

Zeer geslaagd 3-partijen BIM event

bink-bim-event-2-14-9-2016
Met een opkomst van ruim 40 geïnteresseerden was het BINK BIM event op 14 september vooraf aan de Installatie Vakbeurs Hardenberg zeer geslaagd.
Martin Zuurmond van BINK Software vertelde in het kort over het bedrijf en BINK, het pakket voor alle installatietechnische, bouwfysische en bouwkundige berekeningen.
Vervolgens sprak hij over de BIMstappen die de afgelopen jaren zijn gemaakt.
Sinds 2008 is BINK Software serieus bezig te onderzoeken op welke wijze de software het BIM proces kan optimaliseren. Op verzoek van een aantal grote installatieburo’s en een Revit leverancier is een samenwerking aangegaan om het uitwisselen van gebouwinformatie mogelijk te maken.

BIM voor interne efficiëntie

In 2014 werd er samen met installatiebedrijf Kuijpers gekozen voor het uitwisselformaat gbXML. De door de modelleurs van Kuijpers ingevoerde informatie kon middels het gbXML formaat worden ingelezen in de BINK rekensoftware, om de koel- en verwarmingsvermogens te bepalen. Aangezien alle informatie nu niet handmatig in BINK moest worden ingeklopt, scheelde dit aanzienlijk in tijd. Kuijpers kwam tot de conclusie dat met deze bi-directionele koppeling het werk van zes manweken was teruggebracht tot slechts drie mandagen.

Automatisch rekenen conform de norm

Een jaar geleden zocht ook Linthorst Techniek een softwarepartij die hen kon helpen bij hun BIMproces. Wat Linthorst bij het 3D tekenen mistte was een tool waarmee Revit gekoppeld wordt aan een rekenprogramma. Een rekenprogramma dat voldoet aan de Nederlandse normen en dat ook geaccepteerd wordt in hun bouwproces. BINK Software ging deze uitdaging graag aan. Er werd nu gekozen voor het standaard uitwisselformaat IFC. En na ruim een half jaar is de eerste bi-directionele koppeling van de leiding module, Riolering, een feit.

BIM is samenwerken en delen

Uit bovenstaande blijkt maar weer eens dat het idee van de BIM werkwijze gestoeld is op samenwerken en informatie delen. En daar zit ook het pijnpunt. Vanuit de zaal kwam de opmerking dat alles valt of staat met hoe er getekend wordt. Revitmodellen zijn vaak niet volledig waardoor ze aangepast moeten worden wat weer meer tijd kost. En tijd is geld en wie gaat dat betalen. Een terechte opmerking van één van de deelnemers was dan ook:” Er moet ook de wil zijn om de winst die je maakt met elkaar te delen”.

Conclusie van de dag

BIM is een niet meer te stoppen proces waar voor de diverse partijen nog een behoorlijke uitdaging ligt.
In navolging van het 3-partijen BIM event is er  op 20 oktober een roadshow SmartBINK – riolering tool.
Donderdag 20 oktober van 09:30 – 11:30 bij Itannex te Hardinxveld-Giesendam
of,
Donderdag 20 oktober van 14:00 – 16:00 bij Itannex te Veldhoven.

Meld u hier aan