All Images Header

Tapwaterberekening

Tapwaterberekening volgens VEWIN, ISSO 30 en 55

Binnen enkele minuten zelf een tapwaternet met koud water-, warm water- en mengleidingen tekenen. Als uitbreiding kunnen drukregelaars en circulatieleidingen met eventuele deelringen worden ingevoerd en berekend. Van de aanwezige appendages zijn de inregelkarakteristieken bekend, waardoor de bijbehorende instelstanden door het programma automatisch kunnen worden gegenereerd. Het programma houdt rekening met persfittingen.

Normen en richtlijnentapwater

 • VEWIN werkbladen:2007
 • ISSO 30:2003
 • ISSO 55:2013
 • ISSO 55-1:2005
 • ISSO 18:2012 (persfittingen)
 • NEN 1006+A3:2011 (AVWI 2002)

Kenmerken Tapwaterberekening

 • Isometrische invoer
 • Bibliotheek voor leidingmaterialen
 • Instelbare voorkeuzes & standaardwaarden
 • Automatische materiaalkeuze afhankelijk van leidingdiameter
 • Drukzones (uitbreiding)
 • Circulatieleidingen met meerdere deelringen
 • Verwijzingen naar ISSO digitaal
 • Verwijzingen naar BRISwarenhuis
 • Meldingen, waarschuwingen en foutcontrole
 • Professionele rapportage
 • Verkorte legionella rapportage

Isometrische invoer

De isometrische invoer combineert het ontwerpen van een installatie met koud water-, warm water-, meng- en circulatieleidingen. Voor aanpassingen of uitbreidingen aan bestaande installaties kunnen diameters van leidingen handmatig worden vastgezet.

Uitgebreide mogelijkheden

 • Met behulp van de groepsaanpassing kan snel een ander materiaal worden toegepast
 • Als uitbreiding kunnen drukregelaars worden toegepast, waarmee de verschillende drukzones kunnen worden gedimensioneerd
 • Er kan rekening worden gehouden met gelijktijdig gebruik van verschillende tappunten
 • Bij persfittingen worden de rekenregels van ISSO publicatie 18 toegepast
 • De nieuwe rekenregels conform ISSO 55 maken het mogelijk om het koud- en warmwaterverbruik van verschillende soorten gebouwen te berekenen

Resultaten en rapportage

Niet alleen het eindresultaat, maar ook alle tussenresultaten zijn beschikbaar en controleerbaar. De rapportage voorziet in grafische overzichten, drukverliesstaten van de verschillende drukgroepen, wachttijden voor warm water en mengtapwater, stuklijsten en een verkorte legionella rapportage.

Documenten