All Images Header

Persfittingen in BINK Tapwaterberekening

Persfittingen in BINK Tapwaterberekening

foto-persfitting

Door het gebruik van pers- of knelfittingen in kunststof leidingen kunnen er aanzienlijke vernauwingen ontstaan bij het gebruik van koppelstukken.

Invoeren van diameters

Wanneer er gerekend wordt volgens de laatste ISSO 18, dan is er voorzien in die vernauwde diameters. Daarbij wordt er echter wel vanuit gegaan, dat de fabrikanten deze diameters opgeven. Omdat dat laatste niet altijd het geval is, is er in de laatste update van de BINK Tapwaterberekening een wijziging doorgevoerd, waarbij de gebruiker zelf die diameters kan invoeren (bijvoorbeeld door ze op te meten). Deze waarden worden voor het materiaal opgeslagen en zijn in het geval van een netwerkinstallatie ook beschikbaar voor andere BINK gebruikers.

vernauwing-in-persfitting-3

Indien de vernauwde diameters niet opgegeven worden, wordt er teruggevallen op een in te geven percentage (over alle koppelstukken), wat een minder nauwkeurige berekening geeft.

Deze methode is alleen beschikbaar wanneer gerekend wordt met de ISSO 18 (rekenmethode koppelstukken).