BINK Advies suite

Advies thumbMet de Advies suite heeft u een set gereedschap waarmee u een optimaal op elkaar afgestemd installatie- en gebouwontwerp maakt. Met behulp van deze verzameling van geïntegreerde BINK programma’s kunnen specifieke statische en dynamische berekeningen ten aanzien van warmte, vocht en geluid worden uitgevoerd. Deze suite is uitermate geschikt voor de installatietechnisch en bouwkundig adviseur.

Een complete set voor een optimaal binnenklimaat

De Advies suite bestaat standaard uit thermische gebouwsimulatie met DYWAG, thermisch/hygrische (dampspannings) berekening met GLASER, Geluidwering Gevelberekening, Koudebrug berekening (thermische bruggen) en Comfort berekening volgens Fanger. Uiteraard kunnen deze programma’s uitstekend met de Installatie en Bouwbesluit suite worden gecombineerd. Met de grafische 3D tekenmodule BUILDER, zet u snel een 3D gebouwmodel op welk direct in BINK berekeningen kan worden gebruikt.

Alle berekeningen kort op een rij

DYWAG (NEN-EN ISO 13792 voor TO, koellast, energiegebruik)
Het thermisch simulatiemodel DYWAG (DYnamisch WArmtegebruik in Gebouwen) is een computerprogramma waarmee optredende warmtestromen en temperaturen in gebouwen worden bepaald door uurlijks de gehele warmte- en vochthuishouding van het gebouw en/ of ruimtes te berekenen. Toepassingen zijn o.a.: Energiegebruik, TO Berekening, Binnenklimaat/ Comfort berekening, Koellast bepaling, Warmtelast bepaling. Het model DYWAG heeft de keurmerktestprocedure met succes doorstaan. Dit keurmerk is voor diverse opdrachtgevers (w.o. de RGD) een aanbeveling om het programma als ontwerp- of controle-instrument te gebruiken. Meer informatie... 

Koudebrug 2-dimensionaal (NEN 2778/ 1068)
Met de module KOUDEBRG kan men op eenvoudige wijze 2-dimensionale berekeningen maken. Details van constructies worden met de muis grafisch ingevoerd eventueel gebruik makend van een DXF bestand. De Koudebrug module levert o.a. de fri waarde, de warmtestroom door de constructie, isothermen en een histogram (3-d weergaven van de temperaturen). Meer informatie...

Geluidwering Gevels (GGG 97)
Geluidwering Gevels is voorzien van een BOA rekenkern conform GGG ‘97. Met behulp van de uitgebreide bibliotheek met akoestiekgegevens kan van de verblijfsgebieden en /of ruimten de GA,k worden bepaald. Er zijn duidelijke hulpschermen beschikbaar voor het bepalen van diverse correctiefactoren. De professionele rapportage toont of aan de in het Bouwbesluit gestelde eisen wordt voldaan. Meer informatie...

Comfort (NEN-ISO 7730 / ISSO 72)
Met behulp van deze berekening is het mogelijk de behaaglijkheid voor de mens te beoordelen. Dit kan volgens het primaire criterium van Fanger, het huidige en nieuwe criterium van de RGD (Rijksgebouwendienst). De PMV (predicted mean vote) en PPD (predicted percentage of dissatisfied) worden berekend en beoordeeld voor zowel statische als dynamische situaties. Met de Comfort optie kunnen TO (temperatuuroverschrijding), GTO (gewogen TO) en ATG (Adaptieve Temperatuur Gradiënt) van het binnenklimaat worden bepaald. Meer informatie...

Glaser Statisch, Thermisch/ Hygrische berekening
Met de thermisch/ hygrische module GLASER kan een konstruktie op warmte- en vochttechnische kwaliteit worden beoordeeld aan de hand van klimaatklassen (statisch). Als uitbreiding is ook de dynamische methode beschikbaar op basis van uurlijkse, dagelijkse of wekelijkse binnen- en buiten klimaatgegevens. De vochthuishouding in een konstruktie kan hiermee worden gesimuleerd, om na te gaan of na verloop van tijd vochtophoping zal plaatsvinden. Meer informatie...

Met BINK 9 voorbereid op de toekomst

BINK 9 is de nieuwe generatie rekensoftware die volledig afgestemd is op het werken in een BIM omgeving. Gebouwontwerpen worden ingelezen en rekenresultaten worden teruggevoerd naar het 3D gebouwmodel. Als eerste functionaliteit in BINK 9 is DYWAG het instrument om een gebouw- en installatieontwerp optimaal af te stemmen, door het dynamisch simuleren van de warmte- en koelbehoefte. Daarnaast biedt BINK 9 met BINTRANET u een eigen portal waarmee projectinformatie en kennis beheerd en gedeeld kan worden zowel binnen als buiten het bedrijf met uw ketenpartners. Plus REPORTER wat een flexibel systeem is, waarmee rapportages van projecten kunnen worden gemaakt. Het systeem voorziet in een combinatie van vrije tekst, geselecteerde grafische en/of numerieke invoer en uitvoergegevens in de vorm van getallen, teksten, grafieken en tabellen.

Uitgelicht

BINK 9 is de nieuwe generatie rekensoftware die volledig afgestemd is op het werken in een BIM omgeving. Gebouwontwerpen worden ingelezen en rekenresultaten worden teruggevoerd naar het 3D gebouwmodel. DYWAG  is de eerste applicatie van BINK 9. Dit is het instrument waarmee u gebouw- en installatieontwerp optimaal op elkaar afstemt door het dynamisch simuleren van de warmte- en koelbehoefte. Voordat de eerste bouwstenen worden gelegd weten we al hoe het binnenklimaat wordt ervaren, wat het te verwachten energiegebruik zal zijn en hoeveel kosten daarmee gepaard gaan.