All Images Header

Nieuwste SBR referentiedetails beschikbaar

Nieuwste SBR referentiedetails beschikbaar


sbr referentiedetail

De nieuwste referentiedetails zijn nu beschikbaar in BINK software. De waarden uit deze details kunnen worden gebruikt in de BINK modules EPG en Warmteverlies. De bibliotheek met de referentiedetails is te downloaden bij BINK Algemeen > downloads via de klantenpostbus.

sbr postbus

Voor de uitgebreide fysieke en technische informatie verwijzen wij naar de site van SBRCurnet.

Waarom SBR referentiedetails gebruiken?

De berekening van transmissieverlies kan op verscheidene wijzen gedaan worden. In volgorde van oplopende nauwkeurigheid zijn dat: forfaitair (NEN 1068, H13), uitgebreid (NEN 1068, H8-H10) en via de SBR referentiedetails. Het gebruik van de SBR-referentiedetails leidt daarmee tot de meest exacte capaciteiten en energiegebruiken. Bij de overige methoden wordt al snel meer dan 10% extra transmissieverlies berekend.

BINK Tip

Hoe kan ik een bibliotheek inladen in mijn huidige project?

Via bestand linksboven > “open project als bibliotheek” kan het project ingeladen worden. Nadat het project ingeladen is kan naast de standaard bibliotheek ook uit de externe bibliotheek gekozen worden.

open project als een bib v3

nieuwsbrief maart v4