All Images Header

Ketelselectie

Ketelselectie

De module is een consumentgericht CV/combi-ketel selectieprogramma en is geschikt voor het selecteren van een CV ketel met of zonder warmwatervoorziening of een combiketel, bij vervanging van de bestaande ketel. Selectie voor nieuwe situaties (bijvoorbeeld nieuwbouw) zijn ook mogelijk. Omdat de module deel uitmaakt van de uniforme BINK omgeving is de ingevoerde gebouw- en installatieinformatie direct beschikbaar in andere BINK rekenmodulen.

Normen en richtlijnen

Tabellenmethode van KIWA GASTEC

Kenmerken Ketelselectie

 • Stap voor stap selectiecriteria aanbrengen
 • Uitgebreid ketelleverancier overzicht
 • Meldingen, waarschuwingen en foutcontrole
 • Professionele rapportage

Gebouwmodel

Het grafisch invoeren van een gebouw kan eenvoudig en snel met de 3D modelleeromgeving Builder. In BINK ingevoerde gebouwen kunnen direct worden gebruikt voor andere berekeningen zoals koellast, energieprestatie, dynamische simulatie, daglicht, ventilatie en gebruiksoppervlakte.

Bijzondere mogelijkheden

De selectie van ketels kan worden uitgevoerd op:

 • Gewenst nominaal vermogen in kW
 • Bovenmarge op nominaal vermogen in %
 • Ondermarge op nominaal vermogen in %
 • Soort brander (open, gesloten of beide)
 • Montagewijze (wandtoestel of staand toestel)
 • Soort ketel (Standaard, VR of HR)
 • Producent (maximaal 3)
 • Keurmerk (SV, HR)
 • Een combinatie van punt 1 t/m 8

Resultaten en rapportage

Niet alleen het eindresultaat, maar ook alle tussenresultaten zijn beschikbaar en controleerbaar. Deze zijn zowel in diagram- als tabelvorm beschikbaar. Resultaten kunnen in diverse formaten worden geëxporteerd (zoals bv. Excel). De professionele rapportage kan naar eigen inzicht worden ingedeeld en voorzien van bijlagen.

 Documenten