All Images Header

BINK Kennissessies

BINK Kennissessies

Dit voorjaar heeft DGMR BINK Software een aantal kennissessies gepland voor haar gebruikers en eventuele toekomstige gebruikers. Deze sessies zijn bedoeld om uw BINK-kennis op te frissen dan wel kennis te maken met een aantal BINK programma’s.

De sessies zijn gratis toegankelijk en bestaan uit een dag waarin een twee- tot drietal onderwerpen zal worden behandeld, inclusief lunch.

Wat zijn de onderwerpen?

  • Gevelelementen: Voor zowel enkelvoudige en/of samengestelde constructies (lees meer…)
  • 3-D Gebouwmodel Builder: De gebruiksvriendelijke tekenmodule die specifiek is ontworpen voor het grafisch invoeren van gebouwinformatie (lees meer…)
  • Daglicht: Bereken daglichttoetreding in een handomdraai (lees meer…)
  • Warmteverlies: BINK de standaard voor Warmteverliesberekeningen (lees meer…)
  • DYWAG, energieberekening: Specifieke statische en dynamische berekeningen ten aanzien van warmte, vocht (lees meer…)
  • Brando: Bereken brandoverslag vanuit BIM met Brando Professional (lees meer…)
  • EPC BENG: De huidige EPC-methodiek wordt vervangen door BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw, lees meer…)

Binnen een dag bent u qua kennis weer helemaal up-to-date en kunt u weer volop aan de slag met BINK of bent u overtuigd van de kracht van onze programmatuur en wordt u onze nieuwe BINK-gebruiker.

U kunt er ook voor kiezen één of twee onderdelen van de kennissessie te volgen, geef dit dan wel even aan op het formulier. Moet u daarvoor tijd overbruggen dan kan dat op de betreffende locatie.

Gebruik onderstaande links om meer over de inhoud van de kennissessies te lezen en om u aan te melden:

 

Kennissessie 1 Kennissessie 2
Donderdag  01-03-2018 Donderdag 08-03-2018
Arnhem Arnhem
09.30-10.00 Inloop 09.30-10.00 Inloop
10.00-12.00 Gevelelementen 10.00-12.00 Gevelelementen
12.00-12.30 Lunch 12.00-12.30 Lunch
12.30-14.30 Gebouwmodel 12.30-14.30 Gebouwmodel
14.30-15.00 Pauze 14.30-15.00 Pauze
15.00-17.00 EPC BENG 15.00-17.00 Daglicht
Kennissessie 3 Kennissessie 4
Donderdag 22-03-2018 Donderdag 05-04-2018
Den Haag Den Haag
09.30-10.00 Inloop 09.30-10.00 Inloop
10.00-12.00 Gebouwmodel 10.00-12.00 Gebouwmodel
12.00-12.30 Lunch 12.00-12.30 Lunch
12.30-14.30 Warmteverlies 12.30-14.30 Brando
14.30-15.00 Pauze
15.00-17.00 DYWAG