All Images Header

Kennissessie DYWAG

Kennissessie DYWAG

Door te simuleren het ontwerp optimaliseren

 

 

 

 

 

DYWAG staat voor: DYnamisch WArmtegebruik in Gebouwen en is de applicatie waarmee optredende warmtestromen en temperaturen in gebouwen worden bepaald door uurlijks de gehele warmte- en vochthuishouding van het gebouw en/of ruimten te berekenen.

Wat wordt er besproken:

  • Energiegebruik
  • TO berekening
  • Binnenklimaat/Comfort berekening
  • Bepaling koellast
  • Bepaling warmtelast