All Images Header

In memoriam Karel Krijger 1956 – 2015

In memoriam Karel Krijger 1956 – 2015

Op 11 juni j.l. hebben wij veel te vroeg afscheid moeten nemen van de oprichter en mededirecteur van ons bedrijf, die ons een week eerder op 6 juni ontvallen was. Wij kunnen dankzij zijn ideeën, bezieling en inspiratie als BINK Software BV verder, zij het met pijn in ons hart.

Als raadgevend ingenieursbureau is Karel Krijger reeds in 1987 gestart met het maken van berekeningssoftware en heeft toen de basis voor het huidige bedrijf gelegd. Het was een gedreven man met een eigen visie op software, die volgens hem altijd intuïtief moest werken. Door altijd naast de medewerkers te staan en te stimuleren heeft hij BINK Software BV gebracht tot waar wij nu staan.

Zijn brede interesse maakte dat hij actief was op vele vakgebieden, zoals bouwfysica, installatietechniek, bouw- en regelgeving en veel meer. Naast het lidmaatschap van de NVBV, waar hij van 1997 tot 2003 secretaris van was, nam hij zitting in vele norm- en publicatiecommissies. Ook Europese ontwikkelingen ontsnapten niet aan zijn aandacht.

Wij zullen in hem een gewaardeerd en gedreven collega missen.

BINK Software BV