All Images Header

Glaser

Hygrothermische berekening volgens NEN-EN-ISO 13788

Met de hygrothermische module Glaser kan een constructie statisch of dynamisch op warmte- en vochttechnische kwaliteit worden beoordeeld. De vochthuishouding in een constructie kan hiermee worden gesimuleerd, om na te gaan of na verloop van tijd vochtophoping zal plaatsvinden.

Normen en richtlijnen

 • NEN-EN-ISO 13788:2013
 • Bouwbesluit 2012
 • NEN 1068 (A:2008) U/Rc-waarde

Kenmerken Hygrothermische berekening

 • Gebaseerd op de methode van Glaser
 • Statische berekeningen op basis van klimaatklassen
 • Dynamische berekeningen op basis van dagelijkse of wekelijkse binnen- en buitenklimaatbestanden
 • Visuele invoer van materiaallagen
 • Rc-optimalisatie
 • Constructie- en materiaalbibliotheken
 • Verwijzingen naar BRISwarenhuis
 • Grafische en tabelweergave
 • Beoordeling op dauwpunt, maximale warmtestroom, condensdiepte en Rc-waarde
 • Meldingen, waarschuwingen en foutcontrole
 • Professionele rapportage

Samenstellen constructie

Materialen kunnen uit de bibliotheek worden gesleept en op de juiste laagpositie worden geplaatst. Gegevens van materiaallagen kunnen eenvoudig worden aangepast.

Optimaliseren

Door middel van het aanpassen van de laagdikte, het toepassen van dampremmende lagen of het gebruiken van materialen met betere vochttechnische eigenschappen kan de constructie worden geoptimaliseerd.

Resultaten en rapportage

De professionele rapportage voorziet o.a. in een beoordeling van de warmteweerstand, de verhouding van de dampdiffusieweerstanden, de hoeveelheid inwendige condensatie in de winter en de hoeveelheid droging in de zomer, de maximale warmtestroom in de zomer en in geval van condensvorming de locatie van het condenspunt met laagnummer.

Documenten