All Images Header

Geslaagde BINK relatiedag!

Geslaagde BINK relatiedag!

breed in branche succes

BINK Breed in de Branche

Jongstleden donderdag 15 mei vond de BINK relatiedag “BINK Breed in de Branche” plaats. Gedurende deze middag gaven een viertal sprekers presentaties over onderwerpen spelend in de installatie- en bouwbranche. Er was gekozen voor deze brede opzet omdat BINK het softwarepakket is voor de installatie- en bouwbranche. Op deze middag konden zowel installateurs, adviseurs, architecten als bouwkundigen hun hart ophalen.

Berekenen van leidingwaterinstallaties in woon- en utiliteitsgebouwen volgens ISSO 55

De spits werd afgebeten door Oscar Nuijten van Stichting ISSO met een duidelijk verhaal over de vernieuwingen in de methode voor bepaling van de benodigde volumestroom voor warm- en koudtapwater.Stichting ISSO en KWR hebben nieuwe rekenregels geformuleerd die veel dichter bij de gemeten waterverbruiken liggen dan de uitkomsten van de bestaande (q√n-)methode. Deze regels zijn het resultaat van diverse onderzoeken die TVVL in de afgelopen jaren liet uitvoeren, onder meer door KWR- Watercycle Research Institute.

BINK Tapwatermodule

Naar aanleiding van deze nieuwe rekenregels is de BINK Tapwatermodule hierop grotendeels herzien. Ook nieuw bij deze module is de mogelijkheid het ontwerp van het rioleringsnet als onderlegger te gebruiken. Het getekende tapwaternet kon al langer als onderlegger voor de rioleringberekening worden gebruikt.

Adaptief binnenklimaat & de nieuwe ISSO 74

Hierna nam Atze Boerstra van BBA het stokje over. Hij vertelde over vernieuwingen in de ISSO publicatie over het (adaptief) binnenklimaat. Ook op dit gebied zijn er de laatste jaren weer veel nieuwe inzichten gekomen over de manier waarop je het binnenklimaat kunt beoordelen. Omdat juist met DYWAG de thermische simulatie module van BINK software, voorspellingen kunnen worden gedaan, is de wijze van beoordeling hiervan van groot belang.
Waar vroeger de beoordeling werd gebaseerd op een beperkt aantal uren temperatuuroverschrijding boven de 25 graden, wordt nu gefocust op de binnenklimaatbeleving voor verschillende gebouwfuncties en gebouwtype. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt in de seizoenen zomer, winter en herfst/lente. Conclusies zijn uiteraard gebaseerd op internationale normen en onderzoeken.

Kuijpers & BIM: Aanpak, Ervaringen en Toekomst verwachtingen

Na de pauze waarin deelnemers de Kennismarkt met stands van Stichting ISSO, BRIS bv, ITANNEX, ARKEY SYSTEMS, Itho Daalderop en DUCO konden bezoeken was het de beurt aan Alexander Hoos van Kuijpers Installaties. Geheel passend bij deze dag was natuurlijk het BIM verhaal van Alexander Hoos van Kuijpers Installaties. BIM moet Breed gedragen worden in de Branche. Alexander vertelde hoe ze daar bij Kuijpers een aantal jaren geleden mee begonnen zijn. Niet alleen maar een hallelujah verhaal maar ook juist over de hindernissen die moeten worden genomen. Maar ondanks dat is Kuijpers enthousiast aan de slag gegaan. Intern door een duidelijke visie neer te zetten. Daarnaast door te laten zien welke vele voordelen BIM kan bieden aan opdrachtgevers- en nemers.
BIM vergt een open mind en het lef om andere partijen in jouw keuken te laten kijken. Op verzoek van Kuijpers zijn BINK software en Itannex met hen om tafel gaan zitten. Deze samenwerking tussen de drie partijen werd omgedoopt tot ‘Uitgerekend BIM’! “Met de gbXML uitwisseling is door BINK software en Itannex de koppeling tussen Revit en BINK gerealiseerd. Door deze koppeling in de ontwerpfase is de impact van een wens, behoefte of wijziging direct inzichtelijk voor de klant, maar ook voor de overige partijen in het bouwproces. Op deze manier kun je dus vroegtijdig signaleren, adviseren en oplossen.

Private kwaliteitsborging in de bouw, vanzelfsprekend!

Tot slot gaf Gert-Jan van Leeuwen namens het Instituut van Bouwkwaliteit (IKB) een overzicht over de ontwikkelingen die er op dit moment spelen met betrekking tot de “private kwaliteitsborging” in de bouw- en installatiebranche. Private kwaliteitsborging is een stelsel van in wet- en regelgeving verankerde instrumenten om te borgen dat bouwwerken voldoen aan het Bouwbesluit. Samengevat komt het hier op neer dat in de nabije toekomst (2016) de rollen gaan veranderen, de opdrachtgever krijgt meer verantwoordelijk voor het feit dat voor een bouwwerk wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld zijn in het Bouwbesluit. De conclusie is dat “private kwaliteitsborging” zal leiden tot minder faalkosten, een versnelling van het bouwproces, duidelijker rollen van overheid en andere bij het bouwproces betrokken partijen. En dat de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden duidelijker worden.

BINK heden en toekomst

Hans Bosch noemde kort wat er de afgelopen 2 jaar was gebeurd:

  • Alle energieberekeningen, zoals Warmteverlies, Koellast, EPG en thermische simulatie DYWAG in één omgeving
  • Uitwisseling met DXF, gbXML en IFC mogelijk
  • Uitwisseling tussen SketchUp en BINK Builder gerealiseerd
  • Look en Feel software vernieuwd

En wat er in de toekomst gaat gebeuren:

  • Verder ontwikkelen van uitwisselen van informatie met CAD-systemen
  • Software ontwikkelen/opleveren voor Brandoverslag
  • MPG ontwikkelingen voortzetten
  • BINK modulen omzetten naar nieuwe omgeving

Veel bezoekers bleven nog lang napraten op de netwerkborrel en vonden het een zeer geslaagde middag waar veel relevante informatie werd verstrekt. Deze middag zal dan ook zeker een vervolg krijgen.