All Images Header

Ernstig gebrek aan kennis over brandveiligheid

Ernstig gebrek aan kennis over brandveiligheid

Het Bouwbesluit staat bol van ingewikkelde juridische teksten. Bij velen ontbreekt het simpelweg aan nieuwsgierigheid om echt in de materie te duiken. En in het hoger onderwijs bieden we geen opleiding Brandveiligheid aan. Een openhartig interview met Johan Koudijs, directeur en adviseur brandveiligheid bij DGMR, met als slotsom: “Het is in Nederland slecht gesteld met de kennis over brandveiligheid.”

Ingewikkelde juridische teksten

Van de ontwerptafel tot de oplevering van het gebouw. Johan Koudijs en zijn team adviseren architecten, projectontwikkelaars en aannemers gedurende het hele bouwproces over de brandveiligheid. Koudijs merkt dagelijks dat veel ontwerpers, bouwers en eindgebruikers moeite hebben met de complexiteit van de wet- en regelgeving: “Aanvragers en vergunningverleners lopen vast in het web van de wetgeving, die bol staat van de juridische teksten met ingewikkelde formuleringen. Het is niet altijd gemakkelijk om Bouwbesluit en Woningwet juist te interpreteren. Mede hierdoor is het vaak slecht gesteld met de naleving van de voorschriften van het Bouwbesluit 2012.”

Ernstig gebrek aan educatie

Naast de complexiteit van de wetgeving is het volgens Koudijs ook met de basiskennis rondom brandveiligheid slecht gesteld. Educatie, of beter gezegd het gebrek daaraan speelt hierbij een belangrijke rol. Koudijs: “Als het aankomt op scholing over brandveiligheid vervult Nederland niet bepaald een voortrekkersrol. In Engeland, Zweden, Nieuw-Zeeland en zelfs België hebben ze een specifieke hogere opleiding Brandveiligheid. Nederland blijft hierbij jammer genoeg achter.” Het argument dat Nederland een klein land is met beperkte financiële mogelijkheden gaat volgens Koudijs totaal niet op: “België heeft immers ook een eigen opleiding. Op de Universiteit Eindhoven is er een fellowship Brandveiligheid, maar voor de rest is er in Nederland nog veel te winnen op educatief gebied.”

Als het aan Koudijs ligt, laten overheden in Nederland kansen liggen. Een goede basiskennis over brandveiligheid is volgens hem geen overbodige luxe. Hierbij gaat het verder dan het hoger onderwijs alleen. Hij ziet ook een belangrijke rol voor de bovenbouw van het basisonderwijs. Koudijs: “Mijn zoon had bij zijn basisschool een fikkie gestookt. Als straf moest hij van mij een spreekbeurt over brandveiligheid houden. Daar zat een video over het ontstaan van een brand bij. Zijn klasgenoten schrokken toen ze zagen dat een brand zich binnen 3 tot 4 minuten door een hele kamer kan verspreiden. Niemand geloofde het. Ik schrik als ik zoiets hoor. Educatie op jonge leeftijd kan bijdragen aan een betere bewustwording. Op een positieve manier natuurlijk, geen bangmakerij. Waarom wel een verkeersdiploma en geen diploma brandveiligheid op de basisschool? Hoe jonger we beginnen, hoe beter.”

Ook uw kennis over brandveiligheid vergroten?

Sluit dan nu een abonnement af op Brando Professional voor slechts € 540,- en ontvang een gratis cursus onder begeleiding van een DGMR expert brandveiligheid. Klik hier voor meer informatie