All Images Header

Ventilatieberekening

Ventilatieberekening volgens NEN 1087

Met deze module wordt een rapportage gemaakt van alle ventilatievoorzieningen in een gebouw en of deze voldoen aan het Bouwbesluit. Omdat de module deel uitmaakt van de uniforme BINK omgeving is de ingevoerde gebouw- en installatie-informatie direct beschikbaar in de andere BINK rekenmodulen zoals Warmteverlies, Daglicht, Gebruiksoppervlakte en EPG. Spuiventilatie is als uitbreiding beschikbaar.

Normen en richtlijnen

 • NPR 1088
 • NEN 1087:2001
 • Bouwbesluit 2015

Kenmerken Ventilatieberekening

 • Stap voor stap invoeren van gegevens
 • Handmatig en grafisch invoeren
 • BIM functionaliteit (gbXML, IFC)
 • Importeren gegevens via DXF, SketchUp
 • Materiaalbibliotheken
 • Verwijzingen naar BRISwarenhuis
 • Meldingen, waarschuwingen en foutcontrole
 • Professionele rapportage

BINK gebouwmodel

Het grafisch invoeren van een gebouw kan eenvoudig en snel met de 3D modelleeromgeving Builder. In BINK ingevoerde gebouwen kunnen direct worden gebruikt voor andere berekeningen zoals koellast, energieprestatie, dynamische simulatie, daglicht, ventilatie en gebruiksoppervlakte.

Mogelijkheden

 • Klepramen
 • Roosters
 • Suskasten
 • Mechanisch ventileren
 • Dakdoorvoeren
 • Kanalen
 • (deur)kieren
 • Open verbindingen (i.v.m. combineren van eisen)

Ook spuiventilatie is in het programma inbegrepen. De in het model ingevoerde deuren en ramen kunnen hiervoor worden geselecteerd.

Resultaten en rapportage

Niet alleen het eindresultaat, maar ook alle tussenresultaten zijn beschikbaar en controleerbaar. Resultaten kunnen in diverse formaten worden geëxporteerd (zoals bv. Excel). De professionele rapportage kan naar eigen inzicht worden ingedeeld en voorzien van bijlagen.

Documenten