All Images Header

Rioleringsberekening

Rioleringsberekening volgens NEN 3215 en NTR 3216

Deze module is een zeer gebruiksvriendelijk programma, waarmee met de muis in een oogwenk een isometrisch schema van de binnenriolering, hemelwaterafvoer en ontspanningsleidingen in één systeem kan worden getekend en doorgerekend. Het programma controleert of het leidingnet aan de aanlegvoorwaarden uit de norm voldoet. Tevens worden de optimale ontwerpdiameters bepaald. Ook Sovent T-stukken en UV-systemen kunnen worden toegepast.

Normen en richtlijnen

  • NEN 3215: Binnenriolering – eisen en bepalingsmethoden, september 2007
  • NTR 3216: Binnenriolering, richtlijnen voor ontwerp en uitvoering, december 2008
  • Bouwbesluit 2015

Kenmerken Rioleringsberekening

  • Isometrische invoer
  • Bibliotheek voor materialen
  • Automatische materiaalkeuze afhankelijk van diameter
  • Koppelbaar met tapwaternet
  • Verwijzingen naar BRISwarenhuis
  • Meldingen, waarschuwingen en foutcontrole
  • Professionele rapportage

Isometrische invoer

Binnenriolering en hemelwaterafvoer kunnen in één schema worden getekend. Ook kunnen de primaire en eventueel secundaire ontspanningsleidingen aan het leidingnet worden toegevoegd. Via de snel bereikbare resultaten kan direct worden ingezien of het ontwerp voldoet aan de gestelde eisen.

Uitgebreide mogelijkheden

Indien er een schema van het tapwaternet beschikbaar is, dan kan deze als onderlegger worden gebruikt. De werking van Sovent T-stukken berust op het principe dat het afvoerwater in zijn val wordt afgeremd. Dit betekent niet alleen dat de over- en onderdrukken in de standleiding worden verminderd maar ook dat hierdoor de capaciteit van de standleiding wordt verhoogd. Te hoge over en onderdrukken kunnen overlast veroorzaken in de vorm van “borrelende” toiletten of wastafelsifons.

Resultaten en rapportage

Niet alleen het eindresultaat, maar ook alle tussenresultaten zijn beschikbaar en controleerbaar. Deze zijn zowel in diagram- als tabelvorm beschikbaar. Resultaten kunnen in diverse formaten worden geëxporteerd (zoals bv. Excel). De professionele rapportage kan naar eigen inzicht worden ingedeeld en voorzien van bijlagen.

Documenten