All Images Header

Luchtkanalenberekening

Luchtkanalenberekening volgens ISSO 17

Binnen een enkele minuut tekent men zelf een luchtkanalenstelsel voor een woning of een utiliteitsgebouw. De combinatie van een systeem met afzuiging naar roosters, toevoer naar roosters, afzuiging naar dak/gevel en toevoer naar dak/gevel kan in één schema worden getekend en berekend.

Normen en richtlijnen

 • ISSO 17:2010

Kenmerken Luchtkanalenberekening

 • Isometrische invoer
 • Uitgebreide bibliotheek met luchtkanalen
 • Bibliotheek inclusief meetgegevens VLA
 • Instelbare voorkeuzes & standaardwaarden
 • Automatische materiaalkeuze afhankelijk van dimensionering
 • Verwijzingen naar ISSO-digitaal
 • Meldingen, waarschuwingen en foutcontrole
 • Professionele rapportage

Isometrische invoer

Het grafisch invoeren van een luchtkanalenstelsel voor een afzuig-, toevoer- of gebalanceerd systeem gaat als vanzelfsprekend. De massa-editor maakt het mogelijk om in één keer eigenschappen van het kanalenstelsel aan te passen.

Extra mogelijkheden

 • Voor aanpassingen of uitbreidingen aan bestaande installaties kunnen diameters van kanalen handmatig worden vastgezet
 • Dimensionering van het stelsel vindt plaats op basis van een 2- of 3-tal maximum ontwerpsnelheden
 • Als uitbreiding kunnen regelaars worden toegepast, waarmee ook de verschillende drukzones worden gedimensioneerd
 • Alternatieve stookgassen kunnen worden toegepast
 • Diverse rekenopties zijn aanwezig

Resultaten en rapportage

Niet alleen het eindresultaat, maar ook alle tussenresultaten zijn beschikbaar en controleerbaar. De rapportage voorziet in grafische overzichten, drukverliesstaten van de verschillende drukgroepen en stuklijsten.

Documenten