All Images Header

Leidingberekening

Leidingberekening volgens ISSO 18

Het isometrisch invoerdiagram combineert aanvoer- en retourleidingen voor CV- of koelleidingen in een enkel schema, waarbij de leidingloop van de aanvoerleidingen en de leidingloop van de retourleidingen niet parallel hoeven te lopen. Inregelstanden van appendages worden in een aparte tabel weergegeven.

Normen en richtlijnen

 • ISSO 18:2012
 • GIW/ISSO-publicatie 2007
 • Inregelkarakteristieken fabrikanten

Kenmerken Leidingberekening

 • Isometrische invoer
 • Bibliotheek voor leidingmaterialen
 • Instelbare voorkeuzes & standaardwaarden
 • Automatische materiaalkeuze afhankelijk van leidingdiameter
 • Inregelkarakteristieken diverse fabricaten
 • Verwijzingen naar ISSO digitaal
 • Meldingen, waarschuwingen en foutcontrole
 • ISSO-GIW controle
 • Professionele rapportage
 • Verkorte legionella rapportage

Isometrische invoer

De isometrische invoer van een cv-installatie kan zowel enkellijnig als dubbellijnig worden uitgevoerd. Alternatieve leidingmaterialen afhankelijk van de berekende diameter kunnen door het programma automatisch worden gebruikt.

Meer mogelijkheden

Met behulp van de groepsaanpassing kan snel een ander materiaal worden toegepast. Van appendages zijn de inregelkarakteristieken opgenomen in de programmatuur, waarmee de gewenste instelstanden door het programma worden aangegeven. Optimalisatie kan worden behaald door gebruik te maken van voorkeurssnelheden en de voorkeur voor constante wrijving binnen een bepaald bereik.

Resultaten en rapportage

Niet alleen het eindresultaat, maar ook alle tussenresultaten zijn beschikbaar en controleerbaar. De rapportage voorziet o.a. ook in een overzicht van de inregeldrukken.

Documenten