All Images Header

Kabel

Kabelberekening volgens NEN 1010

Het ontwerpen van kabelnetten, het berekenen van de diameters, maximale lengtes en spanningsverliezen is met de module Kabel zeer eenvoudig. In het grafisch invoerscherm kan de gewenste installatie worden geschetst, compleet met verdeelinrichtingen, knooppunten, motoren, toestellen en eindgroepen. Het programma genereert vervolgens aan de hand van deze grafische invoer de resultaten, die zowel kunnen worden geprint als in Excel-bestanden kunnen worden gepresenteerd.

Normen en richtlijnen

De norm, die aan de U-waarde bepaling ten grondslag ligt (NEN 1068:2001/A5:2008 nl, NPR 2068: 2002) geeft de benaming en definities van grootheden met behulp waarvan de warmtedoorgang die onder stationaire omstandigheden door het omhullende oppervlak van gebouwen optreedt, wordt gekarakteriseerd.

Werkwijze

De gehele invoeromgeving is grafisch. De voeding wordt automatisch op het scherm geplaatst. Vervolgens kunnen verdeelinrichting, eindgroepen of nieuwe aftakkingen worden getekend, al dan niet gebruikmakend van bepaalde installatiestandaarden. De eindgroep kan ook een motor of toestel zijn. Het aanpassen van één of meer elementen van het kabeldiagram kan met behulp van groepsaanpassing.

De kabelberekening is o.a. geschikt voor:

 • Ontwerp en controle van verdeelkasten of eindgroepen
 • Berekening van de ontwerp-, nominale en toelaatbare stroom
 • Aan de hand daarvan berekening van de kabeldoorsnede
 • Bepaling c.q. controle van de maximale lengte van de kabel
 • Controle van spanningsverliezen over de kabel en kabeltrajecten

Programma eigenschappen/bijzonderheden

 • Muisbestuurde invoer van elementen
 • F1 hulpfunctie (‘online help’)
 • Keuze installatiemethode uit voorkeurslijst Tabel 52 – B2
 • Zoomfunctie
 • Automatische aanpassing doorsneden hoofdtak en aftakkingen en evt. kleinere nul
 • Ook parallelle kabels kunnen worden berekend
 • Maximaal toegestane lengten van de kabels met driehoeksberekening in geval van aftakkingen
 • Toont hoogste spanningsverlies met de mogelijkheid tot reductie van spanningsverliezen door het vergroten van doorsneden
 • Presentatie gegevens zowel grafisch als numeriek
 • Exportfunctie resultaten naar Excel

Beschikbare resultaten

 • Totaal vermogen P
 • Bedrijfsstroom Ib (met evt. effectieve waarden ivm gelijktijdigheid)
 • Som van aanloopstromen van motoren
 • Waarde smeltpatroon In
 • Aanspreekstroom Ito bij overstroombeveiligingen
 • Iz (Tabel 53A of uit overstroombeveiliging)
 • Berekende en tabelwaarde Iz0
 • Doorsnede van fasen en eventueel kleinere doorsnede van de nul
 • Factoren Fn, Fw, Ft & Fg
 • Lijst van gebruikte tabellen
 • Spanningsverliezen over hoofdtak en evt. aftakkingen
 • Diverse overzichten op printer, bestand en Excel van de ingevoerde gegevens & berekeningsresultaten

Documenten