All Images Header

Hoger rendement met BINK

Hoger rendement met BINK

Ontwerpen, berekenen en tekenen van werktuigbouwkundige installaties, dat doet werktuigbouwkundige Peter van Doorn veel met BINK.

We halen ons rendement uit de installatietechniek.Peter van Doorn

Energieverbruik steeds verder terugbrengen

“Woningstichting Den Helder bouwt veel nieuwbouwprojecten in de kop van Noord-Holland. Hoewel de hoofdmoot uit woningen bestaat, worden ook projecten gebouwd als een basisschool, kantoor of verzorgingstehuis. Een divers werkveld met eigen ontwerpen, berekeningen en bestekken. Het energieverbruik moet steeds verder worden teruggebracht, maar ‘doortochtwoningen’ zijn al lang verleden tijd. Dat maakt de aangescherpte EPC-coëfficiënt steeds lastiger te bereiken. Het verdikken van de isolatie is niet meer genoeg.”

“Rendement vinden we nu in de installatietechniek, vooral in warmteterugwininstallaties met een hoog rendement, bijvoorbeeld een warmtepomp die gebruik maakt van aardwarmte. Ook drukgeregelde roosters, die automatisch sluiten als er te veel wind staat zorgen voor een gereduceerd energiegebruik. Deze kunnen gecombineerd worden met een afzuigventilator voorzien van gelijkstroommotor, zo mogelijk met een warmtepompboiler. Deze installaties vereisen veel complexe berekeningen.”

Combipakket

“Alle berekeningen die hiervoor nodig zijn, kunnen we eenvoudig uitvoeren met de gebruiksvriendelijke software van BINK. Gegevens zijn gemakkelijk in te voeren. Drie jaar geleden zijn we begonnen met het warmteverlies-berekeningspakket. Geleidelijk hebben we steeds meer modules erbij genomen tot een gecombineerd pakket. We berekenen er ventilatie mee, tapwater, warmte, gasleidingen, radiatorenselectie en temperatuuroverschrijdingen. De verhouding tussen prijs en kwaliteit vinden we prima. Bovendien volgt BINK nieuwe ontwikkelingen op de voet en past de pakketten steeds aan. Heel handig is bijvoorbeeld dat er nu vanuit AutoCAD tekeningen kunnen worden ingelezen met BINK Builder.”

Pluspunt

Voor vragen is de helpdesk prima bereikbaar, is de ervaring van Van Doorn.

“We vinden het een heel groot pluspunt dat we meteen een kundig persoon aan de lijn krijgen, die niet pas na een halve dag een keer terugbelt. Bovendien zijn er introductiedagen voor wijzigingen in de programma’s. Maar een cursus heb ik eigenlijk nooit hoeven volgen; de software van BINK heeft zo’n logische opbouw dat we er binnen het bedrijf ook zo goed mee overweg kunnen.”