All Images Header

Herziening BINK Tapwaterberekening

Herziening BINK Tapwaterberekening

herziening tapwater

De BINK Tapwatermodule is grotendeels herzien vanwege de nieuwe rekenregels volgens ISSO-publicatie 55:2013. Hier leest u over de meest ingrijpende aanpassingen in: ISSO-publicatie 55, Leidingwaterinstallaties voor woon- en utiliteitsgebouwen: herziene versie 2013.

  • Nieuwe rekenregels voor koudwater dienst/verdeelleidingen voor woongebouwen, kantoren, verzorgingshuizen en hotels
  • Introductie van rekenregels warmwater dienst/verdeelleidingen voor woongebouwen, verzorgingshuizen en hotels
  • Nieuwe methode voor het invoeren van dienst/verdeelleidingen in het invoerdiagram van de BINK Tapwatermodule
  • Nieuwe rekenregels voor de berekening van brandslanghaspels en nooddouches volgens de Waterwerkbladen:2011

Ook nieuw

Bij de BINK Tapwatermodule is het nu ook mogelijk het ontwerp van het rioleringsnet als onderlegger te gebruiken. Het getekende tapwaternet kon al langer als onderlegger voor de rioleringberekening worden gebruikt.

Cursus Tapwater

Op donderdag 17 april is er een BINK Tapwatercursus in Utrecht. Zie agenda. Cursussen kunnen na overleg ook op locatie worden gegeven.