All Images Header

Geluidwering Gevel

Geluidwering Gevel volgens NEN 5077

Geluidwering Gevel is voorzien van een BOA rekenkern conform GGG ‘97. Met behulp van de uitgebreide bibliotheek met akoestiekgegevens kan van de verblijfsgebieden en/of ruimten de GA,k worden bepaald. Er zijn duidelijke hulpschermen beschikbaar voor het bepalen van diverse correctiefactoren. De professionele rapportage toont of aan de in het Bouwbesluit gestelde eisen wordt voldaan.

Normen en richtlijnen

 • GGG 97
 • Bouwbesluit 2015
 • NEN 5077:2006+C3:2012 NL

Kenmerken Geluidwering Gevel

 • Stap voor stap invoeren van gegevens
 • Handmatig en grafisch invoeren
 • BIM functionaliteit (gbXML, IFC)
 • Importeren gegevens via DXF, SketchUp
 • Ventilatierooster en suskast bibliotheken
 • Verwijzingen naar ISSO-digitaal
 • Verwijzingen naar BRISwarenhuis
 • Meldingen, waarschuwingen en foutcontrole
 • Professionele rapportage

Bepaling Gevelvlakfactor

Het grafisch invoeren van een gebouw kan eenvoudig en snel met de 3D modelleeromgeving Builder. Vervolgens moet per vlak worden aangegeven welke positie deze heeft ten opzichte van de geluidbron.

Mogelijkheden

De gevelstructuurfactor is een correctiefactor welke het verschil in geluidbelasting aangeeft tussen de geluidbelasting op het betreffende gevelvlak en de geluidbelasting op het individuele element. Hierbij kunnen afscherming en reflectie van balkons en galerijen een rol spelen.

Resultaten en rapportage

Niet alleen het eindresultaat, maar ook alle tussenresultaten zijn beschikbaar en controleerbaar. Deze zijn zowel in diagram- als tabelvorm beschikbaar. Resultaten kunnen in diverse formaten worden geëxporteerd (zoals bv. Excel). De professionele rapportage kan naar eigen inzicht worden ingedeeld en voorzien van bijlagen.

Documenten