All Images Header

Gebruiksoppervlakte

Gebruiksoppervlakte volgens NEN 2580

De module gebruiksoppervlakte maakt deel uit van de uniforme BINK omgeving. Hiermee wordt o.a. bepaald of er in een gebouw voldoende toiletten zijn en de hoogte van de verblijfsruimten voldoen. In combinatie met de modulen Ventilatie, Daglicht en EPG zijn zeer snel rapportages te maken voor bouwvergunningen.

Normen en richtlijnen

  • NEN 2580:2007/C1:2008
  • Bouwbesluit 2015

Kenmerken Gebruiksoppervlakteberekening

  • Stap voor stap invoeren van gegevens
  • Handmatig en grafisch invoeren
  • BIM functionaliteit (gbXML, IFC)
  • Importeren gegevens via DXF, SketchUp
  • Verwijzingen naar ISSO digitaal
  • Verwijzingen naar BRISwarenhuis
  • Meldingen, waarschuwingen en foutcontrole
  • Professionele rapportage

BINK gebouwmodel

Het grafisch invoeren van een gebouw kan eenvoudig en snel met de 3D modelleeromgeving Builder. In BINK ingevoerde gebouwen kunnen direct worden gebruikt voor andere berekeningen zoals koellast, energieprestatie, dynamische simulatie, daglicht, ventilatie en warmteverlies.

Controlemogelijkheden

Voor utiliteit en woningen gelden andere eisen ten aanzien van gebruiksoppervlakte. Er is ook een hulpmiddel voor het verrekenen van de basisoppervlakte naar gebruiksoppervlakte. Denk aan liftschachten, vides, trapgaten, uitsparingen, leidingsschachten, etc..

Resultaten en rapportage

Niet alleen het eindresultaat, maar ook alle tussenresultaten zijn beschikbaar en controleerbaar. Deze zijn zowel in diagram- als tabelvorm beschikbaar. Resultaten kunnen in diverse formaten worden geëxporteerd (zoals bv. Excel). De professionele rapportage kan naar eigen inzicht worden ingedeeld en voorzien van bijlagen.

Documenten