All Images Header

Energieprestatie Gebouwen (EPG)

EPG berekening volgens NEN 7120

Het Bouwbesluit stelt eisen aan energiezuinigheid van nieuwbouw van kantoren en woningen. De maat voor energiezuinigheid heet Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). De bepaling van de EPC ligt vast in Energie Prestatie Normen (EPN). De huidige EPC-eis voor woningen is 0,6. De EPC voor utiliteitsgebouwen hangt af van de gebruiksfunctie.

Normen en richtlijnen

 • NEN 7120:2011/C2:2012/C5:2014
 • NEN 8088-1:2011/C1:2012/C3:2014
 • Bouwbesluit 2015
 • NEN 1068:2012/C1:2014

Kenmerken BINK EPG

 • Stap voor stap invoeren van gegevens
 • Handmatig en grafisch invoeren
 • BIM functionaliteit (gbXML, IFC)
 • Importeren gegevens via DXF, SketchUp
 • Installatierecepten
 • Meer varianten in één keer doorrekenen
 • Verwijzingen naar ISSO digitaal
 • Verwijzingen naar BRISwarenhuis
 • Meldingen, waarschuwingen en foutcontrole
 • Professionele rapportage
 • Accurate helpdesk

BINK gebouwmodel

Het grafisch invoeren van een gebouw kan eenvoudig en snel met de 3D modelleeromgeving Builder. In BINK ingevoerde gebouwen kunnen direct worden gebruikt voor andere berekeningen zoals koellast, energieprestatie, dynamische simulatie, daglicht, ventilatie en gebruiksoppervlakte.

Installatieconfiguraties

Koppelen van systemen gaat eenvoudig door deze naar installatieconfiguraties te slepen. Hierdoor is in één oogopslag duidelijk hoe verwarmings- en klimatiseringssystemen zijn geconfigureerd. Ook is het mogelijk complete installatieconfiguraties uit bibliotheek of andere projecten te gebruiken.

Resultaten en rapportage

Niet alleen het eindresultaat, maar ook alle tussenresultaten zijn beschikbaar en controleerbaar. Deze zijn zowel in diagram- als tabelvorm beschikbaar. Resultaten kunnen in diverse formaten worden geëxporteerd (zoals bv. Excel). De professionele rapportage kan naar eigen inzicht worden ingedeeld en voorzien van bijlagen.

Documenten