All Images Header

Daglichtberekening

Daglicht volgens NEN 2057

Normen en richtlijnen

  • NEN 2057:2001/C1:2003 (bestaande bouw) inclusief wijzigingsblad NEN 2057:2011/C1:2011(nieuwbouw)

Kenmerken BINK Warmteverliesberekening

  • Stap voor stap invoeren van gegevens
  • Handmatig en grafisch invoeren
  • BIM functionaliteit (gbXML, IFC)
  • Importeren gegevens via DXF, SketchUp
  • Verwijzingen naar BRISwarenhuis
  • Meldingen, waarschuwingen en foutcontrole
  • Professionele rapportage
  • Accurate helpdesk

BINK gebouwmodel

Per ruimte wordt getoond wat de behaalde Aeq is van de aanwezige daglichtvoorzieningen. Het grafisch invoeren van een gebouw kan eenvoudig en snel met de 3D modelleeromgeving Builder.

Het toepassen van beschaduwingselementen geeft direct overzicht in de behaalde Aeq. Er kunnen zowel eenvoudige als uitgebreide belemmeringen worden toegepast. Ook voor binnenramen kan het effect van daglichttoetreding worden berekend.

Resultaten en rapportage

Niet alleen het eindresultaat, maar ook alle tussenresultaten zijn beschikbaar en controleerbaar. Deze zijn zowel in diagram- als tabelvorm beschikbaar. Resultaten kunnen in diverse formaten worden geëxporteerd (zoals bv. Excel).

De professionele rapportage kan naar eigen inzicht worden uitgevoerd en voorzien van bijlagen.

Documenten