All Images Header

Brando

BINK Brando

Brando voert berekeningen uit voor de juiste berekening van de wbdbo-eis (weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag) volgens de norm NEN 6068:2008+C1:2011. Deze norm is nauwkeurig, maar behoorlijk ingewikkeld door het gebruik van dubbele integraalberekeningen. BINK BRANDO biedt uitkomst door een grafische tekenmodule, rekenmodule en naslagwerk te combineren in één programma.

Normen en richtlijnen

 • NEN 6068:2008+C1:2011
 • Bouwbesluit 2012, Artikel 2.84. Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag

Kenmerken BINK Brando

 • Stap voor stap invoeren van gegevens
 • Handmatig en grafisch invoeren
 • BIM functionaliteit (gbXML, IFC)
 • Importeren gegevens via DXF, SketchUp
 • Meerdere varianten in één keer doorrekenen
 • Verwijzingen naar ISSO-digitaal
 • Verwijzingen naar BRISwarenhuis
 • Meldingen, waarschuwingen en foutcontrole
 • Professionele rapportage
 • Accurate helpdesk

BINK gebouwmodel

Het grafisch invoeren van een gebouw kan eenvoudig en snel met de 3D modelleeromgeving Builder. Alle in het gebouw aanwezige ruimten kunnen worden aangemerkt als brandruimte en doorgerekend op brandoverslag. In BINK ingevoerde gebouwen kunnen direct worden gebruikt voor het berekenen van bijvoorbeeld koellast, energieprestatie, dynamische simulatie, daglicht, ventilatie en gebruiksoppervlakte.

Brandwerende voorzieningen

Afhankelijk van de gestelde WBDBO-eis van 20, 30 of 60 minuten kunnen constructies worden voorzien van brandwerende eigenschappen. Er is een meetlat voor het grafisch tonen van de afstand tussen de brand en het observatiepunt. Het aantal rasterlijnen kan willekeurig worden gekozen.

Resultaten en rapportage

Niet alleen het eindresultaat, maar ook alle tussenresultaten zijn beschikbaar en controleerbaar. Deze zijn zowel in diagram- als tabelvorm beschikbaar. Resultaten kunnen in diverse formaten worden geëxporteerd (zoals bv. Excel). De professionele rapportage kan naar eigen inzicht worden ingedeeld en voorzien van bijlagen.

Documenten