All Images Header

BINK EPG conform NEN 1068 en NEN 8088

BINK EPG conform NEN 1068 en NEN 8088

binkepgnen1068nen8088

Het Bouwbesluit stelt per 1 januari een hogere eis aan de EPC en de Rc waarden. De normen voor het bepalen van de EPG, beschreven in NEN 7120 (en daarmee samenhangend de NEN 1068 & NEN 8088), zijn in 2014 aangepast en worden per januari 2015 door het Bouwbesluit aangestuurd. In januari 2015 komt de aangepaste rekenmethode voor Energieprestatie (EPG) in BINK beschikbaar.

BINK EPG conform NEN 1068 en NEN 8088

Januari 2015 komt de volledige aangepaste module BINK EPG uit. Toen begin dit jaar wijzigingen in het Bouwbesluit van kracht werden, moest de EPG aangepast worden. Dat betekende dat niet alleen de eisen zijn aangescherpt, maar dat er ook de nodige aanpassingen in de berekening zijn doorgevoerd.

In de NEN 7120 wordt de berekeningsmethode voor de energieprestatie (EPC) beschreven. Voor een juiste bepaling van de Energieprestatie van Gebouwen wordt tevens verwezen naar de NEN 1068 en de NEN 8088. In de NEN 1068 staat beschreven hoe transmissieverliezen te berekenen. Met name de berekeningsmethode voor warmteverliezen via vloerconstructies is sterk gewijzigd in deze norm. De NEN 8088 is een volledig nieuwe norm waarin staat hoe de ventilatieverliezen te berekenen. Deze norm is ontwikkeld om een einde te maken aan de vele gelijkwaardigheidsverklaringen die op het gebied van ventilatiesystemen in omloop zijn. Officieel rekent BINK EPG dus volgens NEN 7120:2011/C5:2014, NEN 1068:2012/C1:2013 en NEN 8088:2011/C3:2014.

EPC 0,4 haalbaar

Uit onderzoek is gebleken dat voor alle gebouwen het technisch mogelijk blijkt om met de huidige voorgeschreven rekensystematiek (NEN 7210) de beoogde EPC van 0,4 te realiseren is voor woningen. Dit kan door toepassing van een goede gebouwschil (Rc = 5, U = 1,4, goede luchtdichtheid), een goed ventilatiesysteem, efficiëntere opwekkers voor ruimteverwarming en warm tapwater en beperking van het vermogen van verlichting en ventilatoren.

BINK Energie berekeningen

Met de BINK modules EPG, Thermische Simulatie (DYWAG), Warmteverlies en Koellast bepaalt men binnen korte tijd het energieverbruik van het gebouw. Door de eenmalige invoer van de gebouwgegevens voor de diverse berekeningen wordt er veel tijd bespaard. Maar nog groter wordt deze besparing wanneer een CAD-model beschikbaar is. Het gebouwmodel kan geïmporteerd worden in de 3D gebouwmodule Builder om vervolgens verschillende berekeningen te maken. De bovengenoemde tijdsbesparing geeft ruimte om meer te simuleren en de meest optimale aanpassingen te bepalen.

Op de landelijke BINK hands-on sessies kan men de programmatuur zelf uitproberen. Een planning staat per januari 2015 op deze site.