All Images Header

BIM Connector

BIM Connector

Met BIM Connector kunnen 3D modellen in BINK Builder of direct in BINK 9 geïmporteerd worden, met behulp van internationale standaards zoals gbXML, IFC en DXF. Sommige rekenresultaten kunnen terug geëxporteerd worden naar het gbXML of IFC bronbestand.

BIM connector maakt het ook mogelijk om SketchUp modellen in BINK Builder te importeren.