All Images Header

Bespaar met BINK op Energie 2014

Bespaar met BINK op Energie 2014

bespaarbinkenergie1

Besparen op energie, tijd en kosten

Met BINK maakt u alle energieberekeningen vanuit één database. Gebouwgegevens leest u in BINK Builder in en vervolgens maakt u de benodigde berekeningen zoals Warmteverlies, Koellast, EPG of een TO berekening. Vanuit de rekenprogramma’s kunt u met ISSO-digitaal direct de verschillende publicaties raadplegen.

Kennispartners

BINK Software is Kennispartner van ISSO. Deze samenwerking komt o.a. concreet tot uiting door gezamenlijke deelname aan deze beurs. ISSO kent inmiddels 13 Kennispartners. Deze groep van bedrijven versterkt elkaar door uitwisseling van kennis en ervaringen en het ontplooien van gezamenlijke activiteiten. Tijdens de beurs vertellen we u graag meer over het Kennispartnerschap met ISSO.

Online rekentools

Op de ISSO site en via de online bibliotheek ISSO-digitaal.nl vindt u onder meer rekentools, (opname)formulieren, stappenplannen en checklists. Zo vindt u er o.a. de LCC Luchtfilters tool, met deze rekentool is het mogelijk om een LCC (life-cycle-costing) voor luchtfilters te maken. Daarnaast zijn er rekentools opgenomen ten behoeve van het dimensioneren van leidingen en apparaten die worden toegepast in leidingwaterinstallaties. Deze ondersteunen het gebruik van de richtlijnen in ISSO-publicatie 55 en versnellen in hoge mate het ontwerpproces, het maken van de ontwerpberekeningen die ten grondslag liggen aan het maken van een begroting in het offertestadium. Tijdens de beurs demonstreren we deze en andere tools en bieden we u een maand lang toegang tot de ISSO-toolshop.

Eenvoudig uitwisselen met BINK technische berekeningen

Op de beurs vertellen wij u graag hoe u BINK kunt toepassen in uw organisatie en BIM-proces.
Met BINK kunt u op diverse niveaus gebouwgegevens uitwisselen. Het is mogelijk om vanuit verschillende tekeningen/bestanden een gebouw te importeren in BINK Builder en vervolgens een EPG te bepalen of een Warmteverliesberekening te maken.

Gebouwmodel De Riethorst in BINK Builder, van Installateur Central Heating B.V.
Gebouwmodel De Riethorst in BINK Builder, van Installateur Central Heating B.V.

Gebouwmodel De Riethorst in BINK Builder, van Installateur Central Heating B.V.

Snelle import DXF in BINK Builder
SketchUp gebouwmodel importeren in BINK Builder
Via gbXML uitwisseling import gebouwgegevens in de BINK rekensoftware. Na het maken van de berekening worden de uitkomsten vervolgens teruggegeven aan het gebouwmodel. Dit scheelt aanzienlijk veel tijd (efficiënter intern proces) en heeft bovendien als voordeel dat (ontwerp)wijzigingen gemakkelijker door te voeren en na te rekenen zijn

Gratis BIM Checker

Met de BIM Checker kunt u controleren of IFC- en gbXML-bestanden geschikt zijn voor gebruik in BINK. De BIM Checker wordt gratis ter beschikking gesteld door BINK software. Kijk op www.bimchecker.nl hoe handig deze tool voor u is.

Vraag hier alvast een gratis toegangskaart aan zodat u zonder wachttijd de beurs op kan.