All Images Header

Gasleiding

Gasleidingberekening volgens NEN 1078 en 2078 en NPR 3378

Binnen enkele minuten zelf een gasleidingnet voor een woning op basis van de grafiek- of formulemethode tekenen voor aardgas, propaan of butaan. Drukregelaars kunnen worden toegepast voor gasnetten met verschillende drukzones. Begin- en aansluitdruk kunnen worden aangepast aan lokale omstandigheden.

Normen en richtlijnen

 • NEN 1078:2004
 • NEN 2078:2001 of NEN-EN 15001-1:2009
 • NPR 3378-3:2007
 • NPR 3378-4:2007

Kenmerken Gasleidingberekening

 • Isometrische invoer
 • Grafiek- & formulemethode
 • Leidingmateriaalbibliotheken
 • Instelbare voorkeuzes & standaardwaarden
 • Alternatieve automatische materiaalkeuze in één project
 • Drukzones (uitbreiding)
 • Verwijzingen naar BRISwarenhuis
 • Meldingen, waarschuwingen en foutcontrole
 • Professionele rapportage

Isometrische invoer

Het grafisch invoeren van een gasnet kan eenvoudig met behulp van een isometrische invoermethode. Deelnetten kunnen worden geselecteerd en gekopieerd. De massaeditor maakt het mogelijk om in één keer verschillende eigenschappen van het gasnet aan te passen.

Uitgebreide mogelijkheden

Voor aanpassingen of uitbreidingen aan bestaande installaties kunnen diameters van leidingen handmatig worden vastgezet. Als uitbreiding (Gas X) kunnen drukregelaars worden toegepast, waarmee ook de verschillende drukzones worden gedimensioneerd. Alternatieve stookgassen kunnen worden toegepast.

Resultaten en rapportage

Niet alleen het eindresultaat, maar ook alle tussenresultaten zijn beschikbaar en controleerbaar. De rapportage voorziet in grafische overzichten, drukverliesstaten van de verschillende drukgroepen en stuklijsten.

 Documenten