All Images Header

BINK voor de installateur

Je kent het wel, de EPB-coördinator vraagt de berekening van de vloerverwarming die je plaatste op een werf, maar eigenlijk vraagt hij het volgende van je:

Formulering uit het EPB

Een dimensioneringsnota, bedoeld om de vertrek-, retourtemperatuur en/of andere eigenschappen van het verwarmingssysteem te bepalen, dient dan tenminste te bestaan uit:

  • Een warmteverliesberekening per ruimte, waarbij zowel het warmtetransport naar buiten als naar aangrenzende ruimten beschouwd en waarbij zowel transmissie-, ventilatie- en eventuele opstartverliezen beschouwd worden. Bij deze berekening wordt rekening gehouden met de voorgestelde ruimtetemperaturen en de buitentemperatuur in de winter (meestal -8°C voor België). Per ruimte wordt op deze manier het vermogen verkregen dat nodig is om in de winter het comfortniveau te kunnen behalen.
  • Een berekening van het afgiftesysteem zodat het benodigde vermogen, verkregen uit de warmteverliesberekening, geleverd kan worden door het ontworpen systeem. Dit gebeurt aan de hand van een aantal parameters, o.a.:
    • vertrek- en retourtemperatuur en/of het verschil tussen deze waardes
    • legafstand, lengte van de buizen bij vloerverwarming
    • oppervlakte en eigenschappen van het afgifte-element (bv. afmetingen van de radiator of oppervlakte en materialen van de vloer)

Uiteraard is het ook belangrijk dat het geplaatste systeem overeenkomt met dit ontworpen systeem. Wat betreft deze berekeningen kan de norm NBN B-62 003 of NBN EN 12831 als voorbeeld gelden. Deze Europese norm is echter nog niet omgezet voor België. In januari 2009 startte een NBN-werkgroep met de herziening van de NBN B-62 003, teneinde deze niet alleen in overeenstemming te brengen met de rekenprocedures uit de nieuwe norm NBN B-62 002, maar ook met de rekenmethode uit de Europese norm NBN EN 12831 (2003).

Laat je niet verrassen!

Hou er rekening mee in je offerte, want vroeg of laat staat het als een pro memorie in het lastenboek. Dus zorg er vooral voor dat je de juiste software kan gebruiken om deze berekeningen correct en efficiënt uit te voeren.

Kom kennismaken met de warmteverliesberekening van BINK Software, volg de korte opleiding en gebruik de software gratis tot 1 september.

Aanmelden kennismakingssessie